Nefes Müzik

Hayalini Erteleme..

İletişime Geçin

Nefes Müzik

2005 yılından beri Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Nefes Müzik Eğitim Merkezi’nde, bünyesindeki konservatuarlı öğretmenler eşliğinde bale, modern dans, resim, piyano, keman, yan flüt, bateri(davul), klasik gitar, bas gitar, elektro gitar, saksafon, klarnet, ney, bağlama, konservatuar hazırlık, müzik öğretmenliği bölümlerine hazırlık ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık dersleri verilmektedir.

Kurumumuzda amaçladığımız öğrencilere seçtikleri sanat dalını sevdirmektir. Düşüncemize göre birey sevdiği ve zevk aldığı sürece yaptığı işte başarılı olur. İşte bu yüzden her yaştan birey de kurumumuzda eğitimine devam etmektedir.

Pedagojik formasyon eğitimi de almış olan deneyimli öğretmen kadromuz öğrenciler ile sağlıklı bir iletişim kurup her öğrencinin karakteri ve algılaması doğrultusunda öğrencinin yadırgamayıp kolay benimseyeceği metodlar ile ilerlemeyi uygun görmektedirler.

Eğitim Merkezimizde sınıflarımız öğrencilerin daha rahat ders işleyebilecekleri donanıma sahiptir. Taşınmaz enstrumanlar (Piyano,Bateri vs.) Profesyonel müzisyenlerin tercih ettiği markalardan seçilmiştir.

Böylece öğrenci bunu yapılması gereken zorunlu bir iş olarak değil keyifli zevkli bir ders olarak görecek ve kendisini zorlamadan disiplinli ve doğru bir çalışma sistemi içerisine girecek ve bu doğru çalışma sistemi ile kısa sürede seçtiği sanat dalında başarılı olacaktır.

Sınıflarımız

Nefes Müzik Eğitim Merkezi, London College of Music Yetkili Eğitim Merkezi’dir. Bu müfredat doğrultusunda Nefes Müzik Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimler Avrupa ve dünya eğitim platformlarında kalite kriterleri açısından kendini kanıtlamıştır. London College of Music Sertifıka Programı, uluslararası kalite kriterlerine ve eğitim standartlarına uygun bir eğitim metodu ile öğrencilerimizin, seçtikleri müzik bölümü alanlarında, her seviyede belgelendirilmeleri amaçlanmaktadır. London College of Music Sertifıka Programı eğitim- öğretim yılı içerisinde 32 saatlik eğitimin sonunda, Haziran ayında Ingiltere’ den gelen bir komisyon tarafından sınavlar yapılmaktadır. Ingiltere Eğitim ve Istihdam Bakanlığı (DFEE) tarafından, London College of Musıc’in grade ve diploma seviye sınavları ve belgeleri, diğer uluslar arası kurullar tarafından gerekli görülen standartlara uygun ve tüm dünyada geçerli sayılan akreditasyonunu almıştır.